FL

Charakterystyka ogólna

Odmiana z grupy najnowszych ras pośrednich. Wyróżnia się idealnym pokrojem owocnika, śnieżnobiałą barwą, wysokim plonem i trwałością pozbiorczą. Polecana na rynek świeży. Wierność plonowania obserwowana zarówno na podłożach po fazie II, jak i po inkubacji w masie, czyli fazie III.

Pod rozwagę podajemy następujące, istotne momenty podczas prowadzenia uprawy:

 • Uprawa na „kostkach”. Poprawienie struktury kostek z dolnych partii sztapla przez tzw. Kantowanie. Usunięcie folii z górnej powierzchni kostki, nałożenie papieru i jego zraszanie.
 • Uprawa „luzem”. Równomierne wciąganie podłoża. Zsynchronizowanie maszyny ładującej i wciągarki.
 • Temperatura inkubacji grzybni 24-26°!!
 • Podczas przerostu okrywy nadal należy kontrolować temperaturę podłoża i nie dopuszczać do jej wzrostu powyżej 28 stopni Celsjusza.
 • Stosowanie okryw „ciężkich” warstewką 50-55 mm.
 • Nie dowilżać okrywy i podłoża zimnego. Nie nakładać okrywy o temp. Poniżej 12°C
 • Dowilżać okrywę możliwie małymi dawkami wody (0.5-1 l/m2 ), przy niskim ciśnieniu [do 0.4 atm.], aby uniknąć zamulania powierzchni okrywy.
 • Przed przystąpieniem do „szoku” skalibrować aparaturę pomiarowo-kontrolną.
 • Dla uzyskania „grubego” grzyba stosować „szok” łagodny. Skoncentrować się na kontrolowaniu temperatury powietrza, obniżeniu stężenia CO2 o 200 ppm na dobę i utrzymaniu wilgotności powietrza 95-96% przez okres tworzenia zawiązków, czyli pierwszych 5-ciu dni (posadzka zawsze wilgotna!).
 • W kolejnych 4-5 dniach szoku, czyli okresie dorastania zawiązków, szczególnie wiosną i jesienią, obserwować parametry mikroklimatu. W hali uprawowej w dniu 8-mym, może wystąpić zjawisko stagnacji we wzroście owocników. Zwiększając obroty wentylatora i otwierając przepustnicę świeżego powietrza o 10%, zmuszamy zawiązki do niezakłóconego wzrostu.
 • Nigdy nie dopuszczać do utraty wody w okrywie.
 • Stosować selektywny system zbioru.
 • Po zbiorze schłodzić pieczarki do 2-3°C.