K 2

Charakterystyka ogólna

Odmiana z grupy najnowszych ras pośrednich. Wyróżnia się idealnym pokrojem owocnika, śnieżnobiałą barwą, wysokim plonem i trwałością pozbiorczą. Polecana na rynek świeży.

Odmiana zalecana do podłoża z fazy III.

Istotne momenty podczas prowadzenia uprawy:

 • Podczas przerostu okrywy należy kontrolować temperaturę podłoża i nie dopuszczać do jej wzrostu powyżej 28°Celsjusza.
 • Stosowanie okryw „ciężkich” warstwą około 50mm
 • Nie dowilżać okrywy i podłoża zimnego.
 • Dowilżać okrywę możliwie małymi dawkami wody [1-2 l/m2]
  • Podlewanie należy dostosować do zachowania się grzybni w okrywie i ogólnej aktywności podłoża.
 • Decyzję o dawkowaniu wody podejmować na podstawie bieżących obserwacji w hali uprawowej
  • Całkowita ilość wody wlana od nałożenia okrywy do „szoku” zależy od kilku czynników (typ okrywy, jej wilgotność, wilgotność podloża, jego aktywności, odparowywania).
 • Dla uzyskiwania „grubego” grzyba stosować „szok” łagodny. Skoncentrować się na kontrolowaniu temperatury powietrza, obniżaniu stężenia CO2 o 200ppm na dobę i utrzymaniu wilgotności powietrza 95-96% przez okres tworzenia zawiązków, czyli pierwszych 5-ciu dni [posadzka zawsze wilgotna!].
 • W kolejnych 4-5 dniach szoku, czyli okresie dorastania zawiązków, szczególnie wiosną i jesienią, obserwować parametry mikroklimatu.
  W hali uprawowej w dniu 8-mym może wsytąpić zjawisko stagnacji we wzroście owocników. Zwiększając obroty wentylatora i otwierając przepustnicę świeżego powietrza o 10%, zmuszamy zawiązki do niezakłóconego wzrostu.

  • Nigdy nie dopuszczać do utraty wody w okrywie.
  • Stosować selektywny system zbioru.
  • Po zbiorze schłodzić pieczarki do 2-3° Celsjusza.

Wskazówki uprawowe

Szczegółowy opis uprawy zawierają:

„UPRAWA PIECZARKI” autor K. Szudyga [wydawca: Hortpress].

„PRODUKCJA PIECZARKI NA PODŁOŻU FAZY III” autor N. Sakson [wydawca: PWRiL Poznań].

Dermote O’Morchoe – www.premierpicking.com