K 53

Charakterystyka ogólna

Odmiana z grupy ras pośrednich. Główne zalety to śnieżnobiałe, kształtne owocniki, łatwość tworzenia zawiązków, jak również walory przechowalnicze.

Podłoże

Standardowe, wolne od amoniaku i czynników chorobotwórczych.

Siew grzybni i inkubacja

Zalecana dawka na 1 m2 to 500 gramów grzybni. Podczas inkubacji utrzymywać temperaturę 25°C w podłożu. Unikać temperatur wyższych. Temperaturę mierzyć w połowie głębokości warstwy podłoża. Wnikliwie przeanalizować sposób zabezpieczenia górnej powierzchni podłoża (perforowana folia, papier), w zależności od pory roku i warunków w danej pieczarkarni. Okres inkubacji w zalecanej temperaturze i przy stężeniu dwutlenku węgla w powietrzu (optymalny powyżej 5000 ppm) trwa 14-16 dni. Stosowanie dokarmiaczy, na którą odmiana K53/a/III F reaguje pozytywnie, skonsultować z producentem podłoża.

Okrywa

Niezależnie od systemu uprawy (faza II lub III) odmiana K53/a/III F preferuje tzw. okrywy ciężkie. Grubość warstewki okrywy 45-50 mm. Dowilżanie okrywy zaleca się rozpocząć w 3 dniu od nałożenia okrywy, dawkami 1,5 litra na m2 . Całkowita ilość wody, wlana od nałożenia okrywy do „szoku”, zależy od czynników (typu okrywy, jej wilgotności, wilgotności podłoża, jego aktywności, odparowywania) i waha się od 14-20 l/m2 . Podczas wrastania grzybni do okrywy utrzymywać w podłożu temperaturę 25°C, wilgotność 95-96% i stężenie dwutlenku węgla powyżej 3000 ppm.

Czesanie

Uwaga! Istnieje kilka sposobów traktowania grzybni w okrywie celem otrzymania zawiązków. Klasyczny to wzruszenie/sczesanie okrywy, gdy grzybnia znajduje się w 3/4 głębokości warstwy. Przy okazji zrywa się „podeszwę”, która utworzyła się miedzy podłożem a okrywą. Następnie pozwala się grzybni przez 3-4 dni zregenerować i następnie rozpocząć szok. Należy podkreślić, że odmiana K53/a/III F pozytywnie reaguje na stosowane przez producentów sposoby tworzenia zawiązków.

Indukowanie i dorastanie owocników

Odmiana K53/a/III F tworzy owocniki spontanicznie. Wymaga więc tzw. łagodnego szoku, czyli temperaturę w podłożu obniża się przez 5-6 dni do 20°C łagodnie schodząc z temperaturą powietrza do 17,5-18°C. Zagadnienia tworzenia i dorastania konkretnych owocników opisano szczegółowo w podanych niżej broszurach.

Zbiór i podlewanie

Podczas zbiorów należy utrzymywać temperaturę powietrza 17-18°C. Zwracać uwagę, aby nie wytracać niepotrzebnie aktywności z podłoża. Wdrożyć system zbioru selektywnego, gdyż podwyższa to plon i jakość pieczarek. W uprawach wyspecjalizowanych na wysoką jakość (eksport) nie podlewa się bezpośrednio pieczarek. Zapas wody tworzymy w okresie do szoku i uzupełniamy po zebraniu 75% pieczarek danego rzutu, przy wzroście aktywności w podłożu.

Higiena

Uprawa pieczarek to intensywna monokultura wymagająca szczególnej higieny. W powyższej instrukcji wymieniliśmy tylko najistotniejsze dane dotyczące naszej odmiany K53/a/III F.