K 55

Charakterystyka ogólna

Odmiana z grupy pośrednich. Bardzo ceniona przez producentów. W II i III fazie tworzy piękne owocniki, znakomicie przechowujące się.

Podłoże

Standardowe, wolne od amoniaku i czynników chorobotwórczych.

Siew grzybni i inkubacja

Zalecana dawka grzybni na 1 m2 wynosi 500 gramów. Podczas inkubacji optymalna temperatura w podłożu wynosi 25°C. Należy za wszelką cenę unikać temperatur wyższych. Sposób zabezpieczenia powierzchni podłoża podczas rozrostu grzybni skonsultować z producentem podłoża. W podanej temperaturze i stężeniu dwutlenku węgla (powyżej 5000 ppm) rozrost trwa 14-16 dni. Odmiana K55/a/III F intensywnie wykorzystuje dokarmiacze. Im więcej grzybni pieczarki w podłożu, tym wykorzystanie lepsze. Decyzję o stosowaniu dokarmiacza skonsultować z producentem podłoża.

Okrywa

Typ okrywy ma duże znaczenie dla uzyskania dorodnych owocników. Preferowane są tzw.okrywy ciężkie. Odmiana K55/a/III F jest „plastyczna” i pozytywnie reaguje na rutynowe zabiegi przeprowadzane przez pieczarkarzy po nałożeniu okrywy (czesanie, wzruszanie, kaking).

Indukowanie i dorastanie zawiązków

Odmiana K55/a/III F łatwo tworzy owocniki. Łagodnym szokiem (z 25°C do 20°C w podłożu w ciągu 4-5 dni) uzyskujemy „rozciągnięcie rzutu” i lepszą jakość owocników.

Zbiór i podlewanie

Podczas zbiorów należy utrzymywać temperaturę powietrza 17,5-18°C.

Zwracać szczególną uwagę, aby nie wytracać aktywności podłoża poprzez zbyt silną cyrkulację powietrza. Pamiętać, że „napęd” do wzrostu pieczarek daje różnica między temperaturą podłoża a powietrza! Maksymalizować wielkość i jakość plonu przez wdrożenie zbioru selektywnego. Dbać o bilans wodny, aby nie trzeba było dawać wody na pieczarki. Deficyt wody uzupełniać po zebraniu 75% pieczarek danego rzutu.

Higiena

Uprawa pieczarek to intensywna monokultura, której prowadzenie nie jest możliwe bez przestrzegania zasad higieny. W powyższej ulotce zaakcentowano jedynie dane odnoszące się do naszej odmiany K55/a/III F.