LUX

Charakterystyka ogólna

Kanmycel LUX jest rasą pieczarki brązowej o zwartej budowie, grubych i mocnych owocnikach doskonale przechowujących się oraz ciemnobrązowej barwie skórki. Charakteryzuje się wspaniałą strukturą owocnika, lecz tylko optymalne warunki uprawy dają odpowiednią jakość i wysoki plon.

Odmiana zalecana zarówno do podłoża z fazy II i III.

Trwałość

Kanmycel LUX jest mocnym, twardym grzybem i ma doskonałą jakość handlową, zebrany powinien być schłodzony a następnie przechowywany w temperaturze pomiędzy 1 a 3°C

Wskazówki uprawowe:

 • Temperatura inkubacji grzybni 24-26°C.
 • Przerost 14-17 dni w zależności od warunków, jak wszystkie odmiany brązowe, LUX preferuje wilgotność podłoża 63-65%.
 • Pozytywnie reaguje na dokarmianie, oraz czesanie okrywy.
 • Preferowane okrywy standardowe. Grubość warstwy 45-50 mm.
 • Temperatura nakładanej okrywy nie powinna być niższa niż 12°C.
 • Dowilżanie okrywy zaleca się rozpocząć w 2 dniu od jej nałożenia, małymi dawkami ok. 1 l/m2, przy niskim ciśnieniu (do 0,4 atm.).
 • Całkowita ilość wody wlana od nałożenia okrywy do „szoku” zależy od kilku czynników – typu okrywy, jej wilgotności, wilgotności podłoża, jego aktywności, odparowywania – i waha się od 10 do 16 l/m2.
 • Decyzję o dawkach podejmuj na podstawie aktualnych obserwacji w hali uprawowej.
 • Podczas wrastania grzybni do okrywy temperatura w podłożu nie powinna przekroczyć 28°C.
 • Utrzymujemy wówczas wilgotność 95-96% i stężenie dwutlenku węgla około 3000 ppm.
 • Od 4 dnia szoku obniżamy wilgotność tak aby przed rzutem wynosiła 88-89% (obserwujemy w tym czasie, czy ilość zawiązków jest wystarczająca).
 • Dla uzyskania „grubszego” grzyba stosować szok łagodny. Skoncentrować się na kontrolowaniu temperatury powietrza, którą obniżamy o 1,0-1,5°C na dobę oraz dwutlenku węgla, który obniżamy o 350 ppm na dobę do 1300-1400 ppm w pierwszym rzucie.
 • Jędrność tkanki owocnika wzmacnia uprawa w temp. powietrza ok. 16°C. Po zebraniu rzutu należy podnieść temperaturę do 18°C i uzupełnić zapas wody.
 • Zwracać uwagę, aby niepotrzebnie nie wytracać aktywności z podłoża.
 • Nie dopuszczać do przesuszenia okrywy, o momencie podlewania decyduje tu aktywność w podłożu.
 • Wdrożyć system zbioru selektywnego, gdyż podwyższa to plon i jakość pieczarek.