WIP

Charakterystyka

Kanmycel WIP jest rasą pieczarki białej zaliczaną do grupy ras pośrednich o grubych i mocnych owocnikach doskonale się przechowujących oraz śnieżnobiałej barwie skórki, charakteryzuje się gładkim kapeluszem, wspaniałą strukturą owocnika oraz łatwością wiązania. Odmiana zalecana zarówno do podłoża z fazy II i III.

Trwałość

Kanmycel WIP jest mocnym, twardym grzybem i ma doskonałą trwałość handlową. Dla utrzymania optymalnych rezultatów zebrany grzyb powinien być schłodzony a następnie przechowywany w temperaturach pomiędzy 1 a 3°C.

Wskazówki uprawowe

 • Temperatura inkubacji grzybni 24-26°C.
 • Preferowane okrywy ciężkie. Grubość warstwy 45-55 mm. (możliwość stosowania Grzybni kakingowej Kanmycel).
 • Nie dowilżać okrywy i podłoża zimnego, temperatura nakładanej okrywy nie powinna być niższa niż 12°C.
 • Dowilżanie okrywy zaleca się rozpocząć w 2 dniu od nałożenia okrywy, małymi dawkami ok. 1 l/m2, przy niskim ciśnieniu (do 0,4 atm.)
 • Całkowita ilość wody wlana od nałożenia okrywy do „szoku” zależy od kilku czynników (typu okrywy, jej wilgotności, wilgotności podłoża, jego aktywności, odparowywania)
 • Decyzję o dawkach podejmuj na podstawie aktualnych obserwacji w hali uprawowej.
 • Podczas wrastania grzybni do okrywy temperatura w podłożu nie powinna przekroczyć 28°C.
 • Utrzymujemy wówczas wilgotność 95-96% i stężenie dwutlenku węgla powyżej 3000 ppm.
 • Grzybnia odmiany WIP charakteryzuje się intensywnym wzrostem.
 • Dla uzyskania „grubszego” grzyba stosować szok łagodny. Skoncentrować się na kontrolowaniu temperatury powietrza, którą obniżamy o ok. 0,8°C na dobę oraz dwutlenku węgla, który obniżamy o 200 ppm na dobę.
 • W hali uprawowej w dniu ósmym (szczególnie wiosną i jesienią) może wystąpić zjawisko stagnacji we wzroście owocników. Możemy tego uniknąć, zwiększając obroty wentylatora i otwierając przepustnicę świeżego powietrza o 10%. Zmuszamy w ten sposób zawiązki do wzrostu.
 • Zwracać uwagę, aby niepotrzebnie nie wytracać aktywności z podłoża.
 • Nie dopuszczać do przesuszenia okrywy, o momencie podlewania decyduje tu aktywność w podłożu.
 • Wdrożyć system zbioru selektywnego, gdyż podwyższa to plon i jakość pieczarek