Kaking

Grzybnia kakingowa

Dlaczego grzybnia kakingowa?

 • skraca okres od nałożenia okrywy do pierwszego zbioru, czyli pozwala na zintensyfikowanie produkcji,
 • zapobiega powstawaniu nie produktywnych placy, widocznych często po nieprawidłwym „wczesaniu” podłoża do okrywy,
 • umożliwia lepsze „rozciągnięcie” pierwszego rzutu, czyli lepszą jakość,
 • grzybnia kakingowa jest produkowana w warunkach sterylnych i podlega tym samym rygorom kontrolnym jak grzybnia do podłoża.

Dawka grzybni kakingowej

 • polecamy stosować od 150 do 200 gramów grzybni na 1 m2 , czyli 1 opakowanie na 50 m2przy warstwie okrywy 45-50 mm

Jak stosować

 • wymieszać z okrywą przed jej nałożeniem,
 • lub po jej nałożeniu. Rozsypaną na powierzchnię grzybnię kakingową, wymieszać na całą głębokość okrywy.
 • UWAGA: okrywa musi być zdecydowanie wilgotna.

Podlewanie

 • na przygotowanie grzybni do „szoku” mamy tylko 5-6 dni,
 • okrywę dowilżamy w dniach od 3 do 6 od nałożenia okrywy,
 • sugerowana dzienna dawka wody to 3-4 litry na m2 , podawana np. rano 2 litry i popołudniu 2 litry,
 • należy unikać zasklepiania powierzchni okrywy.

Istotne

 • mierzyć temperaturę zarówno w podłożu, jak i w okrywie,
 • optymalna temperatura w okrywie to 22-23°C, szczególnie przed szokiem,
 • w lecie nakładać okrywę na podłoże, w którym temperatura nie przekracza 25°C. W zimie starać się szybko podnieść temperaturę w okrywie,
 • pilnie obserwować rozrost grzybni kakingowej, szczególnie moment łączenia się grzybni kakingowej z tą z podłoża, jak również pojawienie się strzępek na powierzchni okrywy, aby we właściwym momencie przystąpić do „szoku” i nie pozwolić grzybni na „wylanie się”
 • „szok” prowadzić zgodnie z zaleceniami dla danej rasy/odmiany pieczarki

CaCing czy kaking?

W ostatnich latach, także w Polsce, upowszechniła się metoda przyspieszania okresu wrastania grzybni do okrywy, poprzez mieszanie rozrośniętego podłoża lub specjalnej grzybni z okrywą.

Pomysł jest rodem z Irlandii i jego oryginalna nazwa CaCing to skrót od angielskiego Compost Added at Cacing. Metoda ta jest tak popularna w Polsce, że mówi się na nią po prostu kaking.

Względy praktyczne i ekonomiczne sprawiły, że w pieczarkarniach sięgnięto po prostu po podłoże opanowane przez grzybnię.

Dr N. Sakson w swych publikacjach zwraca jednak uwagę, że używanie zainfekowanego podłoża jako materiału kakingowego stanowi zagrożenie dla uprawy.

Tej wady pozbawiona jest specjalna grzybnia do okrywy zwana też Casing Inoculum (CI), gdy jest produkowana w warunkach sterylnych.

Obserwując niektóre uprawy, stwierdzamy obecność bezproduktywnych placów, spowodowanych wprowadzeniem do okrywy zbyt dużych ilości podłoża nieprzygotowanego do spełnienia roli materiału kakingowego.

Mając powyższe na względzie, oferujemy odbiorcom naszej grzybni grzybnię kakingową.

Stosując grzybnię kakingową (150-200 g/1 m2 w zależności od grubości okrywy), unikniemy infekcji i bezproduktywnych placów na półce.

Prosimy o spokojne rozważenie naszej propozycji i kontakt z nami.