Pieczarka – uprawa intensywna – autor: N. Sakson

W ostatnich latach produkcja pieczarek w Europie Wschodniej rozwija się coraz dynamiczniej. Wynika to z faktu, że koszty ręcznego zbioru pieczarek w Europie Zachodniej są wysokie, a dostęp do głównych rynków zbytu w Niemczech i Holandii jest nieograniczony. Przesuwanie się produkcji pieczarek, ręcznie zbieranych na rynek świeży, do Europy Wschodniej będzie trwało przez kilka do kilkunastu najbliższych lat. Jednocześnie maleje zapotrzebowanie na pieczarki niższych klas na rynkach Europy Zachodniej, szczególnie tych, które można uzyskać ze zbioru mechanicznego. Utrzymywał się będzie nadal popyt na pieczarki o małych średnicach i wysokiej jakości, ręcznie zbierane, przeznaczone do przetwórstwa.

W Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, pojawiło się na rynku pierwsze podłoże pasteryzowane w masie i od tego czasu trwają poszukiwania możliwości jego intensywnego wykorzystania. Wzorem był system intensywnej produkcji pieczarek w Holandii, oparty o mechaniczne nakładanie luźnego podłoża na półki. W porównaniu z nim wydawało się, że podłoże kostkowane, którego produkcja rozwinęła się, w szczególności, w Polsce, posiada wiele ograniczeń uniemożliwiających intensywną i tanią produkcję. Do 2001 roku udało się pokonać wszystkie ograniczenia i intensywna produkcja pieczarek stała się możliwa, na co wskazuje dynamiczny wzrost ich eksportu z Polski. Świadczą o tym także uzyskiwane wyniki w produkcji i eksporcie do Niemiec pieczarki, na rynek świeży, w standardzie akceptowanym na tamtejszym rynku, na którym dotychczas do- minowały pieczarki holenderskie. W drożono również produkcję i uprawę na podłożu z fazy III, także w kostce.

Technologia intensywnej uprawy pieczarek na rynek świeży ma pozwolić na:

  • uzyskanie wysokich jakościowo i ilościowo plonów przy dużym stopniu wykorzystania podłoża,
  • intensywne wykorzystywanie hal uprawowych przez maksymalną ilość cykli w ciągu roku,
  • utrzymanie powtarzalnego schematu uprawy.

Niniejsze opracowanie ma ułatwiać osiągnięcie wysokiego poziomu produkcji pieczarek na rynek świeży i dla przetwórstwa. Jednak każdy producent sam ostatecznie opracowuje własną technologię, uwzględniając dostępne surowce, posiadane wyposażenie oraz własne umiejętności. Sukces zależy w bardzo dużym stopniu od osób prowadzących uprawę, od takich ich cech, jak zdolność do obserwacji i wyciągania z nich wniosków, a także od podejmowania w oparciu o nie trafnych decyzji, sumienności, obowiązkowości, jak i od zrozumienia zachowań pieczarki w czasie cyklu uprawowego. W najbliższej przyszłości o sukcesie decydować będą umiejętności prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, czyli też od tego jakim przedsiębiorcą będzie właściciel pieczarkarni. Z tych też powodów pierwszy rozdział ma ułatwić zrozumienie, czym jest pieczarka i jak się zachowuje w czasie uprawy. Zawarte w niniejszym opracowaniu informacje odnoszą się do obecnej sytuacji w Polsce i powinny zachować aktualność w ciągu najbliższych kilku lat.

W poradniku przedstawiono wyłącznie uprawę na półkach, na podłożu luzem lub w kostkach.

Może Ci się również spodoba