Produkcja pieczarki na podłożu fazy III – autor: N. Sakson

Książka ta zamyka cykl obrazujący rozwój technologii produkcji pieczarki i podłoża, jaki dokonał się przez ostatnie 15 lat w Polsce. W najbliższych la­tach zmiany w technologii nie będą takie duże jak do tej pory, ale będą się ciągle pojawiały chociaż w znacznie mniejszym zakresie. Jednak wiedza i nowe technologie będą miały nie mniejsze znaczenie niż dotychczas. Wynika to z jednej strony ze wzrostu skali uprawy, a z drugiej z malejących dochodów z produkcji pieczarek. Polskie pieczarkarstwo wchodzi w kolejną fazę rozwoju, jaką będzie zderzenie się z globalnym rynkiem i koniecznością obniżania kosztów wytwarzania.

Zagadnienia:

 • Przemiany w technologii produkcji pieczarki
 • Proces uprzemysławiania uprawy pieczarki
 • Produkcja pieczarki to produkcja żywności
 • Rynki i ich oczekiwania jakościowe
 • Systemy uprawy
 • Przejście z fazy II do III
 • Warunki techniczne produkcji pieczarki
 • Surowce i zasady ich doboru
 • Programowanie uprawy
 • Uprawa
 • Zbiór i przygotowanie do sprzedaży
 • Ocena uzyskanych wyników
 • Podstawowe choroby i szkodniki oraz ich związek z warunkami uprawy
 • Przygotowanie pieczarkarni do nowej uprawy
 • Zalecenia chemicznej ochrony pieczarki na lata 2008,2009

Może Ci się również spodoba